Objavovanie Kazachstanu: srdce strednej Ázie

Geografický prehľad

Kazachstan, ktorý sa rozprestiera na hraniciach medzi Európou a Áziou, je známy svojou pozoruhodnou geografickou rozmanitosťou a rozľahlosťou. S celkovou rozlohou 2 724 900 km štvorcových sa radí ako deviata najväčšia krajina na svete. Terén národa je prevažne charakterizovaný rozsiahlymi plochými stepami, ktoré sa rozširujú od Volhy na západ, dosahujú pohorie Altaj na východ a tiahnu sa od západných sibírskych plání na severe až po púšte a oázy strednej Ázie na juhu. Kazachstan zdieľa svoje hranice s piatimi krajinami, vrátane 1 765 km hranice s Čínou a rozsiahlej 7 644 km hranice s Ruskom, čo ilustruje jeho významnú pozíciu v eurázijskom obchode a geopolitike. Napriek svojej značnej pevnine nemá Kazachstan žiadne pobrežie, čo zdôrazňuje jeho vnútrozemskú povahu.

Podnebie a prírodné zdroje

Podnebie v Kazachstane je kontinentálne, s chladnými zimami a horúcimi letami, ktoré sa líšia od suchých až po semiaridné podmienky v rôznych regiónoch. Tieto klimatické rozdiely podporujú širokú škálu biodiverzity a krajiny v krajine. Medzi jeho prírodné poklady patria významné ložiská ropy, zemného plynu, uhlia a rôznych kovov a minerálov. Tieto zdroje formovali nielen hospodárstvo krajiny, ale aj jej úlohu na svetových trhoch.

Spoločnosť a demografia

V júli 2020 sa počet obyvateľov Kazachstanu odhadoval na približne 19 091 949, pričom hlavné mestá ako Almaty a hlavné mesto Nur-Sultan sú životne dôležitými centrami hospodárskej a sociálnej činnosti. Kazašská spoločnosť je výrazne mestská, pričom približne 57, 7% žije v mestských oblastiach. Demografické rozloženie krajiny ukazuje riedku populáciu v jej rozsiahlych vnútrozemí, s hustejšími klastrami v severných a južných mestských oblastiach.

Kultúra a jazyky

Národná identita Kazachstanu je gobelín utkaný z nití jeho rozmanitého kultúrneho dedičstva a jazykov. Kazaština, oficiálny jazyk, slúži ako symbol postsovietskej národnej identity a kultúrneho obrodenia Kazachstanu. Tento multikultúrny národ je domovom rôznych etnických skupín, ktoré prispievajú k bohatej kultúrnej mozaike.

Hospodárstvo a infraštruktúra

Chrbticou ekonomiky Kazachstanu je bohatstvo prírodných zdrojov, medzi ktoré patrí ropa, zemný plyn a rôzne minerály. Významnú úlohu zohráva aj poľnohospodársky sektor, ktorý využíva 77, 4% pôdy na pestovanie obilia, zeleniny a podporu hospodárskych zvierat. Priemyselná produkcia, predovšetkým z ropy, uhlia, kovov a strojov, predstavuje ďalšie kľúčové hospodárske piliere. S HDP na obyvateľa vo výške 26 300 dolárov v roku 2017 zaznamenal Kazachstan výrazný hospodársky rast, podporovaný jeho strategickým vývozom do krajín ako Taliansko, Čína a Rusko.

Pokiaľ ide o infraštruktúru, Kazachstan sa môže pochváliť 100% mierou elektrifikácie od roku 2016, čo znamená pokrok pri zabezpečovaní prístupu k základným službám pre svojich občanov. Zameranie krajiny na rozvoj svojich dopravných a logistických sietí ďalej zdôrazňuje jej ambíciu posilniť domácu mobilitu a zvýšiť prepojenie s globálnymi trhmi.

Globálny obchod a diplomacia

Hospodárska stratégia Kazachstanu je silne ovplyvnená jeho geografickou polohou a prírodnými zdrojmi. Medzi jej hlavných vývozných partnerov patrí Taliansko, Čína a Holandsko, pričom ropa a zemný plyn patria medzi najvýznamnejšie vývozy. Naopak, dováža predovšetkým stroje, zariadenia a potraviny z Ruska, Číny a Nemecka. Takáto dynamika obchodu zdôrazňuje kľúčovú úlohu Kazachstanu v regionálnych a globálnych dodávateľských reťazcoch a prispieva k jeho rastúcemu vplyvu v euroázijskej geopolitike.

Záver

Kazachstan, krajina rozsiahlych stepí, hôr a púští, je dôkazom odolnosti a rozmanitosti Strednej Ázie. Jeho zmes bohatých prírodných zdrojov, strategickej geografickej polohy a živej kultúry stavia Kazachstan ako kľúčového hráča na globálnej scéne. Ako krajina prechádza výzvami a príležitosťami 21. storočia, naďalej formuje svoju identitu a cestu k trvalo udržateľnému rozvoju a prosperite.

Údaje o krajine

Kód krajiny KZ
Región Central Asia
Povrch 2724900 km štvorcový
Pozemný povrch 2699700 km štvorcový
Vodná plocha 25200 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 77.40%
Povrch lesa 1.20%
Najnižšia nadmorská výška Vpadina Kaundy -132 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6,995 m
HDP na obyvateľa $26,300 (2017 est.)