Objavovanie Nemecka: stredoeurópska veľmoc

Geografická podstata

Uhniezdené v srdci strednej Európy, Nemecko je krajina, ktorá sa môže pochváliť strategickou polohou hraničiacou s Baltským morom a Severným morom, umiestnená medzi Holandskom a Poľskom a južne od Dánska. S rozľahlou plochou 357 022 km štvorcových zahŕňa prevažne pôdu (348 672 km štvorcových) s vodnými plochami pokrývajúcimi 8 350 km štvorcových. Národ zdieľa svoje pozemné hranice, celkovo 3 714 km, s deviatimi krajinami vrátane Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Luxemburska, Holandska, Poľska a Švajčiarska. Nemecko sa tiež teší rozsiahlemu pobrežiu s dĺžkou 2 389 km, čo zlepšuje jeho námorné interakcie.

Podnebie a topografia

Podnebie Nemecka je prevažne mierne a morské, charakterizované chladnými, zamračenými, vlhkými zimami a letami s občasným teplým horským (föhn) vetrom, ktorý dáva pocítiť jeho prítomnosť. Terén krajiny je gobelín nížin na severe, pahorkatín v strede a majestátnych bavorských Álp na juhu. Najmä nadmorská výška sa rozprestiera od Neuendorfu pri Wilsteri vo výške -3,5 m, čo predstavuje najnižší bod, až po vrchol Zugspitze týčiaci sa vo výške 2 963 m, najvyšší bod nadmorskej výšky.

Prírodné bohatstvo a poľnohospodárska pôda

Národ je obdarený bohatými prírodnými zdrojmi vrátane uhlia, lignitu, zemného plynu, železnej rudy, medi, niklu, uránu, potaše, soli, stavebných materiálov a úrodného dreva a ornej pôdy. Poľnohospodárstvo je významným odvetvím so 48, 00% pôdy venovanej poľnohospodárskym činnostiam, zatiaľ čo lesy pokrývajú 31, 80% krajiny. V roku 2012 zavlažovaná pôda predstavovala približne 6 500 kilometrov štvorcových, čo podporuje rôzne plodiny a produkty.

Populačná dynamika

S odhadovanou populáciou viac ako 80 miliónov ľudí k júlu 2020 je Nemecko najľudnatejšou krajinou v Európe. Rozloženie obyvateľstva je pomerne rovnomerné v celej krajine, pričom mestské centrá v západnej časti Severného Porýnia-Vestfálska priťahujú hustejšie obyvateľstvo. Približne 77, 50% obyvateľstva žije v mestských oblastiach vrátane veľkých miest ako Berlín, Hamburg, Mníchov a Kolín nad Rýnom.

Kultúrna a hospodárska štruktúra

Nemčina je úradným jazykom, ktorý odráža národnosť ľudí hrdo známych ako Nemci. Krajina je oslavovaná za svoje príspevky k umeniu, hudbe, literatúre a filozofickému mysleniu v celej histórii.

Priemysel a poľnohospodárstvo

Ekonomické prostredie Nemecka je poznačené jeho postavením jedného z najväčších a technologicky najvyspelejších výrobcov na svete vo viacerých odvetviach. Patrí sem železo, oceľ, uhlie, cement, chemikálie, stroje, vozidlá, obrábacie stroje, elektronika, automobily, potraviny a nápoje, stavba lodí a textil. Poľnohospodárskemu odvetviu sa darí vďaka produkcii zemiakov, pšenice, jačmeňa, cukrovej repy, ovocia, kapusty; mliečne výrobky; a chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny.

Obchodné vzťahy a hospodárstvo

Na globálnom ekonomickom fronte sa Nemecko môže pochváliť silnými obchodnými vzťahmi s kľúčovými exportnými partnermi, ako sú USA, Francúzsko, Čína, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Rakúsko, Poľsko a Švajčiarsko. Medzi jej hlavné vývozné komodity patria motorové vozidlá, stroje, chemikálie, počítačové a elektronické výrobky, elektrické zariadenia, liečivá, kovy, dopravné zariadenia, potraviny, textil, guma a plastové výrobky. Medzi dovozných partnerov patria Holandsko, Čína, Francúzsko, Belgicko, Taliansko, Poľsko, Česko, USA, Rakúsko a Švajčiarsko so zameraním na stroje, zariadenia na spracovanie údajov, vozidlá, chemikálie, ropu a plyn, kovy, elektrické zariadenia, farmaceutický priemysel, potraviny a poľnohospodárske produkty. Miera elektrifikácie je od roku 2016 na úrovni 100%, čo podporuje komplexný rozvoj infraštruktúry krajiny. S HDP na obyvateľa vo výške 50 800 dolárov v roku 2017 Nemecko zdôrazňuje svoju ekonomickú silu a kvalitu života.

Záver

Nemecko so svojou stredoeurópskou polohou, rozmanitou krajinou, silnou ekonomikou a bohatým kultúrnym dedičstvom naďalej zohráva kľúčovú úlohu na globálnej scéne. Od svojich dynamických miest a pokojného vidieka až po inovatívny priemysel a udržateľné postupy, Nemecko ponúka model rozvoja a prosperity, hlboko zakorenený vo svojej histórii, ale vždy hľadiaci do budúcnosti.

Údaje o krajine

Kód krajiny GM
Región Europe
Povrch 357022 km štvorcový
Pozemný povrch 348672 km štvorcový
Vodná plocha 8350 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 48.00%
Povrch lesa 31.80%
Najnižšia nadmorská výška Neuendorf bei Wilster -3.5 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky Zugspitze 2,963 m
HDP na obyvateľa $50,800 (2017 est.)