Pásmo Gazy: pohľad do regiónu

Pásmo Gazy, úzky kúsok územia nachádzajúceho sa na Blízkom východe, je regiónom, ktorý je napriek svojej malej rozlohe už desaťročia ohniskom geopolitického napätia. Táto oblasť, ktorá hraničí so Stredozemným morom medzi Egyptom a Izraelom, pokrýva približne 360 kilometrov štvorcových a je obklopená 72 kilometrov dlhou pozemnou hranicou, pričom Egypt na juhu pokrýva 13 kilometrov a Izrael zahŕňa zvyšných 59 kilometrov. Pásmo Gazy sa môže pochváliť 40 kilometrov dlhým pobrežím, ktoré ponúka malebné, aj keď zložité nábrežie.

Geografický a klimatický prehľad

Podnebie pásma Gazy je mierne, vyznačuje sa miernymi zimami a suchými, teplými až horúcimi letami, čo vytvára náročné, ale obývateľné prostredie pre jeho obyvateľov. Jeho terén je prevažne rovinatý až zvlnený, pokrytý pieskom a dunami pozdĺž pobrežnej nížiny. Napriek obmedzenému rozsahu nadmorskej výšky je najvyšším vrcholom Abu ‚Awdah (Joz Abu ‚Awdah), ktorý dosahuje skromnú výšku 105 metrov.

Prírodné zdroje a využívanie pôdy

Zatiaľ čo vodné útvary neexistujú, pásmo Gazy je vybavené cennou ornou pôdou a zásobami zemného plynu. Poľnohospodársky sektor využíva túto ornú pôdu na pestovanie olív, ovocia, zeleniny a kvetov a na chov hovädzieho mäsa a mliečnych výrobkov. Naproti tomu zavlažovaná pôda sa v roku 2012 odhadovala na 240 kilometrov štvorcových, čo zdôrazňuje význam a nedostatok vodných zdrojov v regióne.

Populačná dynamika

V júli 2020 sa počet obyvateľov pásma Gazy odhadoval na 1 918 221, pričom významná časť sa sústredila v mestských oblastiach, najmä v meste Gaza, najväčšom meste a hospodárskom centre. Mestské obyvateľstvo predstavuje približne 76, 70% z celkového počtu, čo naznačuje vysokú hustotu v mestských centrách v porovnaní s vidieckymi oblasťami. Toto rozdelenie má významný vplyv na prideľovanie zdrojov, rozvoj infraštruktúry a poskytovanie sociálnych služieb.

Hospodárstvo a priemysel

Hospodárstvo pásma

Gazy je rôznorodé, s priemyselnými odvetviami siahajúcimi od textilu a spracovania potravín až po výrobu nábytku. Poľnohospodárstvo však zostáva kritickou zložkou, pričom región je známy vývozom jahôd, karafiátov, zeleniny a rýb. Tento vývoz podlieha prísnym kontrolám a často je povolený len tranzit cez Izraelom kontrolovaný hraničný priechod Kerem Šalom, čo odráža zložitú politickú a hospodársku situáciu v regióne.

Dovoz potravín, spotrebného tovaru a paliva je životne dôležitý pre uspokojenie potrieb obyvateľstva vzhľadom na obmedzenia miestnych výrobných kapacít a prístupu na vonkajšie trhy. Napriek týmto výzvam pásmo Gazy vybudovalo odolné hospodárstvo v ťažkých podmienkach. Je však dôležité poznamenať, že podrobnosti týkajúce sa HDP na obyvateľa sa posudzujú spoločne s údajmi zo Západného brehu, čo poskytuje neúplný obraz o miestnom ekonomickom prostredí.

Výzvy v oblasti infraštruktúry a rozvoja

Významnou výzvou, ktorej čelí pásmo Gazy, je rozvoj infraštruktúry, najmä pokiaľ ide o elektrifikáciu. V roku 2012 bolo bez elektriny približne 80 930 ľudí, čo poukazuje na pokračujúci boj o poskytovanie základných služieb obyvateľstvu. Túto otázku ďalej komplikuje politické napätie a obmedzený prístup k materiálom a finančným prostriedkom potrebným na projekty infraštruktúry.

Kultúrna a sociálna štruktúra

Úradným jazykom pásma Gazy je arabčina, ktorá odráža kultúrne a historické dedičstvo regiónu. Sociálna štruktúra je úzko prepojená, pričom komunity kladú silný dôraz na rodinu a sociálnu solidaritu, čiastočne ako reakciu na ťažkosti a izoláciu, ktoré zažívajú v dôsledku vonkajších obmedzení. Napriek tomu obyvatelia pásma Gazy naďalej preukazujú pozoruhodnú odolnosť a prispôsobivosť voči pretrvávajúcim výzvam.

Záver

Pásmo Gazy so svojou strategickou polohou, prírodnými zdrojmi a pulzujúcim obyvateľstvom zostáva regiónom významného záujmu a významu na Blízkom východe. Napriek mnohým výzvam, ktorým čelí, vrátane politickej nestability, hospodárskych obmedzení a environmentálnych obmedzení, pásmo Gazy naďalej pestuje svoje kultúrne dedičstvo, ekonomický potenciál a nádeje na mierovú a prosperujúcu budúcnosť.

Údaje o krajine

Kód krajiny -0
Región Middle East
Povrch 360 km štvorcový
Pozemný povrch 360 km štvorcový
Vodná plocha 0 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha n/a
Povrch lesa n/a
Najnižšia nadmorská výška n/a
Najvyšší bod nadmorskej výšky Abu ‚Awdah (Joz Abu ‚Awdah) 105 m
HDP na obyvateľa see entry for the the West Bank