Objavovanie Alžírska: klenot severnej Afriky

Geografická nádhera

Alžírsko, ktoré sa nachádza v severnej Afrike a hraničí so Stredozemným morom medzi Marokom a Tuniskom, je krajinou úchvatných prírodných krás a pozoruhodných kontrastov. Zahŕňajúc celkovú plochu 2 381 740 km štvorcových, z ktorých všetka je pôda, pretože voda v oblasti je zaznamenaná na 0 km štvorcových, Alžírsko je najväčšou krajinou v Afrike. Táto rozsiahla krajina je definovaná rozmanitým terénom, ktorý zahŕňa väčšinou vysoké náhorné plošiny a púšť Sahara, s majestátnymi horami Atlas na ďalekom severe a Hoggarskými horami na juhu. Nesúvislá pobrežná nížina ponúka úzku bránu do rozsiahleho Stredozemného mora s celkovým pobrežím 998 km.

Hraničiace národy a klimatická rozmanitosť

Alžírsko zdieľa rozsiahle pozemné hranice v celkovej dĺžke 6 734 km so šiestimi krajinami a Západnou Saharou, čo dokazuje jeho významné geopolitické postavenie v regióne. Medzi jeho susedov patrí Líbya, Mali, Mauritánia, Maroko, Niger, Tunisko a malá hranica so Západnou Saharou. Táto geografická poloha zvyšuje jej strategický význam a spája Saharu so Stredozemným morom.

Podnebie v Alžírsku sa mení od suchého po polosuché, s miernymi, vlhkými zimami a horúcimi, suchými letami pozdĺž pobrežia. Interiér zažíva extrémnejšie variácie s chladnejšími zimami a horiacimi letami. Neslávne známy vietor sirocco, ktorý nesie prach a piesok, je bežným javom, najmä v letných mesiacoch.

Prírodné zdroje a využívanie pôdy

Alžírsko je požehnané množstvom prírodných zdrojov, pričom ropa a zemný plyn preberajú vedenie, po ktorých nasleduje železná ruda, fosfáty, urán, olovo a zinok. Tieto zdroje tvoria chrbtovú kosť alžírskeho hospodárstva, najmä odvetvia uhľovodíkov. Celková poľnohospodárska pôda krajiny pokrýva 17, 40% jej územia, zatiaľ čo lesy predstavujú iba 0, 80%. V roku 2014 sa zavlažovaná pôda odhadovala na 13 600 km štvorcových, čo zdôrazňuje úsilie o čo najlepšie využitie dostupných vodných zdrojov.

Demografia a urbanizácia

S odhadovaným počtom obyvateľov 42 972 878 k júlu 2020 má Alžírsko významnú väčšinu svojho obyvateľstva s bydliskom v severnej časti neďaleko pobrežia Stredozemného mora. Toto rozdelenie sa pripisuje koncentrácii hospodárskych činností vrátane poľnohospodárstva, priemyslu a služieb v týchto regiónoch. Urbanizácia je obzvlášť vysoká, pričom približne 73,70% obyvateľstva žije v mestských oblastiach v roku 2020. Alžír, hlavné mesto a Oran sú hlavnými mestskými centrami, pulzujúcimi životom a ponúkajú pohľad na bohaté dedičstvo a kultúru krajiny.

Hospodárstvo: od poľnohospodárstva k uhľovodíkom

Alžírske hospodárstvo je rôznorodé, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú poľnohospodárske produkty ako pšenica, jačmeň, ovos, hrozno, olivy a rôzne citrusové plody. Odvetvie chovu hospodárskych zvierat s ovcami a dobytkom tiež významne prispieva k živobytiu na vidieku. Srdcom ekonomiky je však ropný a plynárenský priemysel, doplnený ľahkým priemyslom, baníctvom, elektrickým, petrochemickým a potravinárskym odvetvím.

Medzi kľúčových vývozných partnerov Alžírska patrí Taliansko, Španielsko, Francúzsko, USA, Brazília a Holandsko, pričom ropa, zemný plyn a ropné produkty predstavovali 97% vývozu od roku 2009. Pokiaľ ide o dovoz, Čína vedie ako hlavný partner, nasleduje Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko a Turecko. Primárnym dovozom sú kapitálové tovary, potraviny a spotrebný tovar, čo naznačuje vyváženú kombináciu priemyselných a spotrebiteľských potrieb.

Výzvy a príležitosti

Napriek bohatstvu prírodných zdrojov a strategickej polohe čelí Alžírsko rôznym výzvam vrátane potreby diverzifikovať svoje hospodárstvo nad rámec uhľovodíkov. Krajina má tiež segment svojej populácie, odhadovaný na 400 000 v roku 2016, bez prístupu k elektrickej energii, čo zdôrazňuje dôležitosť rozširovania infraštruktúry a udržateľných energetických riešení. Napriek tomu s HDP na obyvateľa vo výške 15 200 USD v roku 2017 má Alžírsko značný potenciál rastu a rozvoja, pričom využíva svoje ľudské a prírodné zdroje smerom k prosperujúcej budúcnosti.

Záver

Očarujúca krajina, bohaté zdroje a živá kultúra z Alžírska robia pozoruhodnú krajinu v severnej Afrike a arabskom svete. Prostredníctvom pokračujúceho úsilia o hospodársku diverzifikáciu, trvalo udržateľný rozvoj a regionálnu spoluprácu je Alžírsko pripravené hrať v nadchádzajúcich rokoch ešte významnejšiu úlohu na medzinárodnej scéne.