Spoznávanie Bieloruska: srdce východnej Európy

Geografia a podnebie

Bielorusko, zasadené do východnej Európy a ležiace východne od Poľska, sa rozprestiera na ploche 207 600 km štvorcových. Táto vnútrozemská krajina hraničí s Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Ruskom a Ukrajinou a spoločne zdieľa hranicu 3 642 km. Napriek svojej značnej pevnine nemá Bielorusko žiadne pobrežie, čo sa pripisuje jeho vnútrozemskému štatútu. Terén je prevažne rovinatý s rozsiahlymi močariskami, čo ho charakterizuje pre východoeurópsku nížinu.

Podnebie Bieloruska je prechodné medzi kontinentálnym a námorným, vyznačuje sa chladnými zimami a chladnými, vlhkými letami. Táto vyvážená klíma podporuje rôzne prírodné zdroje vrátane dreva, rašelinových ložísk a malých množstiev ropy a zemného plynu. Najvyšší bod nadmorskej výšky, Dzyarzhynskaya Hara, stojí 346 m, zatiaľ čo najnižšia, rieka Nyoman, je vo výške 90 m nad morom, čo podčiarkuje všeobecne rovinatý terén krajiny.

Prírodné zdroje a využívanie pôdy

Keďže poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávajú dôležitú úlohu v národnom hospodárstve, 43, 70% bieloruskej pôdy je určených na poľnohospodárstvo, zatiaľ čo lesy pokrývajú 42, 70%. Prítomnosť žuly, dolomitického vápenca, slieňa, kriedy, piesku, štrku a ílu ďalej zvyšuje národné bohatstvo prírodných zdrojov. Odhaduje sa, že do roku 2012 malo Bielorusko približne 1 140 kilometrov štvorcových zavlažovanej pôdy, čo zdôrazňuje jeho zameranie na poľnohospodársku efektívnosť.

Populácia a urbanizácia

Od júla 2020 má Bielorusko odhadovanú populáciu 9 477 918 ľudí s distribúciou, ktorá vidí hustejšie obyvateľstvo v mestských oblastiach. Hlavné mesto Minsk je najvýznamnejším mestským centrom s viac ako 2 miliónmi obyvateľov. Mestské obyvateľstvo predstavuje 79, 50% z celkového počtu, čo poukazuje na trend urbanizácie.

Bielorusi tvoria primárnu národnosť, pričom ruština a bieloruština slúžia ako úradné jazyky. Toto dvojjazyčné prostredie odráža historické väzby krajiny a kultúrnu výmenu so svojimi susedmi.

Poľnohospodárstvo a priemysel

Poľnohospodársky sektor v Bielorusku produkuje širokú škálu výrobkov vrátane obilia, zemiakov, zeleniny, cukrovej repy a ľanu spolu s hospodárskymi výrobkami, ako je hovädzie mäso a mlieko. Tieto výrobky slúžia nielen domácim potrebám, ale prispievajú aj na vývozný trh.

Bielorusko priemyselne vyvinulo robustný výrobný sektor, ktorý zahŕňa obrábacie stroje na rezanie kovov, traktory, nákladné vozidlá, zemné stroje, motocykle, syntetické vlákna, hnojivá a rôzne domáce spotrebiče. Táto priemyselná rozmanitosť podporuje národné hospodárstvo a ponúka zamestnanie významnej časti obyvateľstva.

Hospodárstvo a obchod

Vývoz a dovoz

Pokiaľ ide o obchod, hlavným vývozným partnerom Bieloruska je Rusko, ktoré predstavuje 43,9 % vývozu, za ním nasleduje Ukrajina a Spojené kráľovstvo. Stroje a zariadenia, minerálne výrobky, chemikálie, kovy, textil a potraviny patria medzi kľúčové vývozné tovary. Naopak, Bielorusko dováža prevažne z Ruska, pričom hlavným dovážaným tovarom sú minerálne výrobky, stroje, chemikálie, potraviny a kovy. Táto dynamika obchodu zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť hospodárstiev regiónu.

HDP a elektrifikácia

HDP na obyvateľa v Bielorusku sa v roku 2017 odhadoval na 18 900 USD, čo odráža rozvíjajúcu sa ekonomiku s potenciálom rastu. Krajina sa môže pochváliť 100% mierou elektrifikácie pre svoju celkovú populáciu od roku 2016, čo zdôrazňuje jej záväzok zabezpečiť prístup k elektrickej energii pre všetkých svojich občanov, čím podporuje domáce potreby aj priemyselný rozvoj.

Záver

Bielorusko predstavuje zmes východoeurópskych rovinatých terénov, bohatých prírodných zdrojov a silného poľnohospodárskeho a priemyselného hospodárstva. Jeho strategická poloha spolu so zameraním na rozvoj a modernizáciu robí z Bieloruska pozoruhodnú krajinu v regióne. Keďže sa naďalej vyvíja, jej hospodárske väzby a výrobné kapacity budú pravdepodobne zohrávať kľúčovú úlohu v širšom východoeurópskom hospodárstve. S významným posunom smerom k urbanizácii a stabilnému rozloženiu obyvateľstva je Bielorusko na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a zvýšenej globálnej integrácii.

Údaje o krajine

Kód krajiny BO
Región Europe
Povrch 207600 km štvorcový
Pozemný povrch 202900 km štvorcový
Vodná plocha 4700 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 43.70%
Povrch lesa 42.70%
Najnižšia nadmorská výška Nyoman River 90 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky Dzyarzhynskaya Hara 346 m
HDP na obyvateľa $18,900 (2017 est.)