Objavovanie Bahrajnského kráľovstva: klenot v Perzskom zálive

Úvod do Bahrajnu

Bahrajnské kráľovstvo, ktoré sa nachádza v srdci Blízkeho východu, je jedinečným súostrovím, ktoré sa nachádza východne od Saudskej Arábie v Perzskom zálive. Napriek svojej malej rozlohe 760 km štvorcových má Bahrajn strategický geografický význam, ktorý je v rozpore s jeho veľkosťou. Krajina očaruje návštevníkov svojou zmesou modernosti a bohatého kultúrneho dedičstva, čo z nej robí fascinujúci národ na preskúmanie.

Geografia a podnebie

Bahrajnský terén pozostáva prevažne z nízkej púštnej roviny, ktorá mierne stúpa do nízkeho centrálneho zrázu, pričom Jabal ad Dukhan stojí ako najvyšší bod vo výške 135 metrov. Táto väčšinou plochá krajina prispela k pobrežiu, ktoré sa tiahne asi 161 kilometrov a ponúka úchvatné výhľady a prístup k nedotknutým vodám Perzského zálivu. Bahrajn charakterizuje suché podnebie s miernymi, príjemnými zimami a veľmi horúcimi, vlhkými letami, ktoré rámujú prírodné krásy krajiny v osobitnej atmosférickej atmosfére.

Prírodné zdroje a využívanie pôdy

Kráľovstvo je požehnané cennými prírodnými zdrojmi, ako je ropa, pridružený a nepridružený zemný plyn, ryby a perly, ktoré historicky zohrávali významnú úlohu v jeho ekonomike. Poľnohospodárska pôda predstavuje približne 11, 30% krajiny, pričom prevládajú plodiny ako ovocie, zelenina, spolu s hydinou, mliečnymi výrobkami a morskými plodmi. Okrem toho, napriek suchému podnebiu, sa Bahrajnu podarilo zavlažovať približne 40 kilometrov štvorcových svojej pôdy podľa odhadu z roku 2012, čo zdôrazňuje jeho efektívne využívanie dostupných zdrojov.

Populácia a urbanizácia

Populácia Bahrajnu sa k júlu 2020 odhadovala na približne 1 505 003, čo z neho robí najmenší zo štátov Perzského zálivu. Môže sa však pochváliť mierou urbanizácie presahujúcou 90%, pričom najväčšia koncentrácia osád sa nachádza v okolí Manamah (hlavné mesto) a Al Muharraq. Toto mestské obyvateľstvo odráža živú komunitu prosperujúcu v mestách a prispieva k dynamickej sociálnej štruktúre Bahrajnu.

Hospodárstvo a priemysel

Bahrajnská ekonomika je rôznorodá, pričom na čele stojí spracovanie a rafinácia ropy, tesne nasledovaná tavením hliníka, peletizáciou železa a výrobou hnojív. Je pozoruhodné, že Bahrajn je tiež známy svojím robustným finančným sektorom, ktorý zahŕňa islamské a offshore bankovníctvo, poisťovníctvo, spolu s opravou lodí a turistickým priemyslom, čo dokazuje úspešnú stratégiu diverzifikácie nad rámec ropy. Poľnohospodárstvo produkuje ovocie, zeleninu, hydinu, mliečne výrobky, krevety a ryby, zatiaľ čo hlavné priemyselné výstupy zahŕňajú ropné produkty, hliník a textil. Vývozní a importní partneri krajiny sa rozprestierajú globálne, čo odráža dobre integrovanú ekonomiku na svetovom trhu.

Medzinárodné vzťahy a obchod

Bahrajn si udržiava dynamickú prítomnosť v medzinárodnom obchode, pričom SAE, Saudská Arábia, USA, Omán, Čína, Katar a Japonsko sú jeho hlavnými vývoznými partnermi. Jej kľúčovými vývoznými produktmi sú ropa a ropné produkty spolu s hliníkom a textilom, čo dokazuje priemyselné kapacity krajiny. Na strane dovozu Bahrajn získava ropu, stroje a chemikálie predovšetkým z Číny, Spojených arabských emirátov, USA, Austrálie a Japonska, čo zdôrazňuje globálny charakter jeho dodávateľského reťazca a ekonomickú závislosť.

Infraštruktúra a rozvoj

S celkovou mierou elektrifikácie 100% od roku 2016 je Bahrajn príkladom pokroku v rozvoji infraštruktúry a zabezpečuje, aby všetci jeho občania mali prístup k elektrickej energii. Tento úspech svedčí o širšom pokroku v krajine zameranom na zvýšenie kvality života jej obyvateľov a posilnenie hospodárskeho rastu. Okrem toho HDP na obyvateľa vo výške 49 000 dolárov od roku 2017 umiestňuje Bahrajn medzi krajiny s vyššími príjmami na celom svete, čo odráža jeho ekonomickú životaschopnosť a prosperitu jeho obyvateľstva.

Záver

Bahrajnské kráľovstvo je svedectvom harmonickej zmesi starovekej kultúry a súčasného pokroku. Od svojej strategickej polohy v Perzskom zálive až po bohaté prírodné zdroje, dynamickú ekonomiku a pulzujúce mestské centrá, Bahrajn ponúka jedinečný pohľad na odolnosť a prosperitu v suchom teréne Blízkeho východu. Ako krajina naďalej rastie a diverzifikuje sa, jej cesta predstavuje nielen príbeh národa, ale maják pokroku a tradície koexistujúcej v harmónii.

Údaje o krajine

Kód krajiny BA
Región Middle East
Povrch 760 km štvorcový
Pozemný povrch 760 km štvorcový
Vodná plocha 0 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 11.30%
Povrch lesa 0.70%
Najnižšia nadmorská výška n/a
Najvyšší bod nadmorskej výšky Jabal ad Dukhan 135 m
HDP na obyvateľa $49,000 (2017 est.)