Objavovanie Belize: klenot Strednej Ameriky

Prehľad

Belize, uhniezdené v Strednej Amerike a ohraničené fascinujúcim Karibským morom na východe, sa nachádza v jedinečnej geografickej polohe, ktorá zdieľa pozemné hranice s Guatemalou a Mexikom. Táto očarujúca krajina s rozlohou približne 22 966 km štvorcových ponúka zložitú zmes úchvatnej krajiny, bohatých prírodných zdrojov a rozmanitého kultúrneho dedičstva. So svojou pôdou, ktorá pozostáva predovšetkým z plochej, bažinatej pobrežnej nížiny a nízkych hôr na juhu, predstavuje Belize zaujímavý prípad environmentálnej a geografickej rozmanitosti.

Geografické črty a podnebie

Terén Belize je prevažne rovinatý pozdĺž jeho pobrežnej nížiny, prechádza do nízkych hôr na juhu. Táto jedinečná topografia umožňuje vzniknúť celému radu ekosystémov, ktoré sú domovom rozmanitej flóry a fauny. Pobrežie krajiny sa rozprestiera na viac ako 386 km a predstavuje ohromujúce pláže a živý morský život. Belize je tiež domovom Doyle’s Delight, najvyššieho bodu nadmorskej výšky 1 124 m nad morom, ktorý ponúka úchvatné výhľady a dobrodružné treky pre neohrozeného prieskumníka.

Belize má tropické podnebie charakterizované horúcou a vlhkou atmosférou s výrazným obdobím dažďov od mája do novembra a obdobím sucha trvajúcim od februára do mája. Táto klíma podporuje širokú škálu poľnohospodárskych činností a biodiverzitu, ktorá je bohatá a do značnej miery nepreskúmaná.

Prírodné zdroje a využívanie pôdy

Prírodné zdroje Belize sú základným kameňom jeho hospodárstva a environmentálnej hrdosti. S potenciálnou ornou pôdou, bohatým drevom, bohatými zásobami rýb a vodnými elektrárňami má krajina čo ponúknuť svojim obyvateľom aj medzinárodnému spoločenstvu. Približne 6, 90% pôdy je určených na poľnohospodárstvo, zatiaľ čo lesná pôda predstavuje približne 60, 60% národného územia, čo zdôrazňuje záväzok Belize chrániť svoje prírodné prostredie.

Poľnohospodárstvo a priemysel

Chrbticou belizskej ekonomiky je tradične poľnohospodárstvo s hlavnými produktmi vrátane banánov, kakaa, citrusových plodov, cukru a morských plodov, ako sú ryby a kultivované krevety. V posledných rokoch začali prosperovať ďalšie odvetvia, ako je výroba odevov, spracovanie potravín, cestovný ruch a stavebníctvo, čo významne prispieva k HDP krajiny.

Populácia a urbanizácia

V júli 2020 sa Belize mohlo pochváliť približne 399 598 obyvateľmi s mierou urbanizácie 46%. Značná časť obyvateľstva žije v Belize City, najväčšom meste krajiny a bývalom hlavnom meste. Viac ako polovica Belizčanov však žije vo vidieckych oblastiach, čo odráža životný štýl hlboko spojený s prírodnými zdrojmi a poľnohospodárskymi základňami krajiny.

Úradným jazykom Belize je angličtina, ktorá je jedinečná medzi španielsky hovoriacimi susedmi a uľahčuje cestu medzinárodným turistom a investorom. Belizčania sú hrdí na svoju národnosť a kultúrne dedičstvo, ktoré je bohatou tapisériou domorodých, európskych, afrických a ázijských vplyvov.

Hospodárstvo a svetový obchod

Ekonomika Belize je diverzifikovaná v niekoľkých sektoroch, s významnými príspevkami poľnohospodárstva, cestovného ruchu a vývozu. Medzi hlavné vývozné produkty patrí cukor, banány, citrusy, oblečenie a rybie výrobky, pričom kľúčovými obchodnými partnermi sú Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Jamajka. Dovoz sa sústreďuje okolo strojov, priemyselného tovaru, palív a potravinárskych výrobkov, najmä zo Spojených štátov, Číny a Mexika.

HDP na obyvateľa v roku 2017 predstavoval 8 300 dolárov, čo naznačuje stabilný hospodársky rast poháňaný strategickými partnerstvami a udržateľnými postupmi. Okrem toho, s celkovou mierou elektrifikácie 92, 2% od roku 2016, Belize robí kroky smerom k zabezpečeniu toho, aby jeho rozvoj bol inkluzívny a prínos pre všetkých jeho občanov.

Záver

Belize so svojou jedinečnou zmesou prírodných krás, rozmanitých ekosystémov a živej kultúry je dôkazom bohatého dedičstva a potenciálu Strednej Ameriky. Keďže tento národ pokračuje v rovnováhe medzi hospodárskym rastom a ochranou životného prostredia, slúži ako model trvalo udržateľného rozvoja a zachovania kultúry. Pre tých, ktorí chcú preskúmať zázraky prírody, ponoriť sa do viacvrstvovej kultúry alebo jednoducho nájsť pokojné útočisko, Belize ponúka jedinečný zážitok v srdci Karibiku.

Údaje o krajine

Kód krajiny BH
Región Central America
Povrch 22966 km štvorcový
Pozemný povrch 22806 km štvorcový
Vodná plocha 160 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 6.90%
Povrch lesa 60.60%
Najnižšia nadmorská výška Caribbean Sea 0 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky Doyle’s Delight 1,124 m
HDP na obyvateľa $8,300 (2017 est.)