Objavovanie Chorvátska: klenot v juhovýchodnej Európe

Geografia a podnebie

Chorvátsko, zasadené do juhovýchodnej Európy, s azúrovými vodami Jadranského mora, ktoré hladia jeho západné hranice, je krajinou, ktorá sa môže pochváliť mimoriadnou geografickou a klimatickou rozmanitosťou. Rozkladá sa na ploche 56 594 km štvorcových a zdieľa svoje pozemné hranice 2 237 km s niekoľkými krajinami vrátane Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Maďarska, Srbska a Čiernej Hory. Táto strategická poloha obdarila Chorvátsko rozsiahlym pobrežím s dĺžkou 5 835 km, posiatym viac ako tisíc ostrovmi, z ktorých každý rozpráva svoj vlastný jedinečný príbeh.

Podnebie v Chorvátsku sa mení od Stredozemného mora pozdĺž jeho pobrežia, ktoré sa vyznačuje miernymi zimami a suchými letami, až po kontinentálne vo vnútrozemí, kde horúce letá prechádzajú do chladných zím. Táto klimatická rozmanitosť ovplyvňuje nielen životný štýl a kultúru regiónu, ale aj jeho poľnohospodárske postupy a biodiverzitu.

Terén a prírodné zdroje

Terén Chorvátska je rovnako rozmanitý ako jeho podnebie, s rovinatými rovinami v blízkosti maďarských hraníc, nízkymi horami a vysočinami v blízkosti pobrežia Jadranského mora. Najvyšší bod, Dinara, dosahuje až 1 831 metrov a ponúka úchvatné výhľady a náročné chodníky pre nadšencov turistiky. Táto geograficky bohatá krajina je tiež domovom významných prírodných zdrojov vrátane ropy, uhlia, bauxitu a vodnej energie, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v jej ekonomike.

Spoločnosť a obyvateľstvo

V júli 2020 sa počet obyvateľov Chorvátska odhadoval na 4 227 746, pričom pozoruhodné rozdelenie zaznamenáva koncentráciu v severnej polovici a okolo rušného hlavného mesta Záhrebu. Miera urbanizácie je 57, 6%, čo odráža modernú, ale historicky zakorenenú spoločnosť. Chorvátčina je úradným jazykom, ktorý zjednocuje národ v spoločnom dedičstve a identite.

Populačné centrá

Hlavné mesto Záhreb je nielen administratívnym, ale aj kultúrnym srdcom Chorvátska s približne 685 000 obyvateľmi. Stelesňuje zmes histórie a modernosti krajiny a ponúka všetko od starovekých pamiatok až po súčasné umenie a kulinárske zážitky.

Hospodárstvo a priemysel

Hospodárstvo Chorvátska je rôznorodé, s významnými príspevkami z rôznych sektorov vrátane cestovného ruchu, ktorý prekvitá vďaka nádhernej krajine a pobrežiu krajiny. Poľnohospodárstvo zostáva životne dôležité, pričom pôda prináša plodiny, ako je pšenica, kukurica a slnečnica, spolu so zeleninou a ovocím, ako sú paradajky, jablká a olivy. Hospodárske zvieratá a mliečne výrobky prispievajú aj k odvetviu poľnohospodárstva.

Priemysel zohráva kľúčovú úlohu v chorvátskom hospodárstve so zameraním na chemikálie, obrábacie stroje, elektroniku, stavbu lodí a potraviny a nápoje. Tento priemyselný sektor je doplnený robustným exportným portfóliom, ktoré zahŕňa dopravné zariadenia, stroje a textil, predovšetkým do európskych krajín ako Taliansko, Nemecko a Slovinsko.

Infraštruktúra a rozvoj

Chorvátsko je hrdé na to, že do roku 2016 dosiahlo 100 % elektrifikáciu svojho obyvateľstva, čo svedčí o jeho rozvoji a odhodlaní zabezpečiť blahobyt svojich občanov. HDP na obyvateľa krajiny v roku 2017 predstavoval 24 700 dolárov, čo naznačuje úroveň hospodárskej prosperity a kvality života jej obyvateľov.

Záver

Vďaka svojej strategickej polohe v juhovýchodnej Európe, rozmanitej geografii a podnebiu, bohatému kultúrnemu dedičstvu a silnej ekonomike Chorvátsko vyniká ako jedinečná a živá krajina. Od historických ulíc Záhrebu až po pokojnú krásu jadranského pobrežia, Chorvátsko ponúka presvedčivú zmes prírodných a človekom vytvorených divov, ktoré naďalej priťahujú návštevníkov a profesionálov z celého sveta. Keďže Chorvátsko naďalej rastie a vyvíja sa, udržiava si svoj status drahocenného klenotu v rámci európskej koruny.

Údaje o krajine

Kód krajiny HR
Región Europe
Povrch 56594 km štvorcový
Pozemný povrch 55974 km štvorcový
Vodná plocha 620 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 23.70%
Povrch lesa 34.40%
Najnižšia nadmorská výška Adriatic Sea 0 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky Dinara 1,831 m
HDP na obyvateľa $24,700 (2017 est.)