Objavovanie Čile: krajina kontrastu a prírodnej nádhery

Geografia a podnebie

Čile má jedinečnú polohu v južnej Južnej Amerike, ktorá sa tiahne pozdĺž južného Tichého oceánu, medzi Argentínou a Peru. Krajina sa rozkladá na ploche 756 102 km štvorcových, so 743 812 km štvorcových pôdy a 12 290 km štvorcových vody. Môže sa pochváliť dlhým pobrežím s dĺžkou 6 435 km, čo výrazne ovplyvňuje jeho rozmanité podnebie. Od púštnych podmienok na severe, stredu Stredozemného mora až po chladné a vlhké južné oblasti, klíma Čile uspokojuje rozmanitý súbor prostredí. Terén je rovnako rozmanitý, zahŕňa nízke pobrežné hory, úrodné centrálne údolie a členité Andy na východe. Extrémy nadmorskej výšky ešte viac zvýrazňujú túto rozmanitosť, od hladiny mora až po Nevado Ojos del Salado, najvyšší bod vo výške 6 880 m.

Prírodné zdroje a využívanie pôdy

Čile je obdarené bohatými prírodnými zdrojmi, najmä meďou, drevom, železnou rudou, dusičnanmi, drahými kovmi, molybdénom a vodnou energiou. Tieto zdroje zohrali ústrednú úlohu pri formovaní hospodárskeho prostredia krajiny, najmä jej dominancie na globálnom trhu s meďou. Aj poľnohospodárstvo má svoje miesto, pričom 21, 10% pôdy je obrábateľných, pestuje hrozno, jablká, hrušky, pšenicu, kukuricu a ďalšie, doplnené lesným porastom 21, 90%. Krajina tiež zdôraznila zavlažovanie, s odhadovaným počtom 11 100 kilometrov štvorcových zavlažovanej pôdy od roku 2012, čo podporuje poľnohospodárstvo aj potreby obyvateľstva.

Populačná dynamika

Distribúcia obyvateľov Čile je výrazne koncentrovaná, pričom približne 90% žije v centrálnom regióne okolo Santiaga, rušného hlavného mesta krajiny. V júli 2020 bol odhadovaný počet obyvateľov 18 186 770, pričom významná väčšina žila v mestských oblastiach – 87,7%, ako sa odhadovalo v roku 2020. Táto mestská koncentrácia sa odráža v počte obyvateľov hlavných mestských oblastí, pričom len v samotnom Santiagu žije viac ako 6,7 milióna obyvateľov. Národnosť je jednotne čílska, pričom španielčina slúži ako úradný jazyk, čo odráža koloniálne historické väzby krajiny.

Hospodárstvo a priemysel

Čilská ekonomika je živou zmesou primárnych priemyselných odvetví, v ktorých dominuje ťažba – najmä meď a lítium – po ktorej nasleduje poľnohospodárstvo, spracovanie rýb a sektory čoraz viac orientované na služby. Táto hospodárska štruktúra je podporovaná kombináciou značných prírodných zdrojov a dlhodobej otvorenej obchodnej politiky. Poľnohospodárske výrobky zahŕňajú širokú škálu ovocia, zeleniny, mäsa a vlny, ktoré využívajú domácu spotrebu aj vývozné trhy. Priemyselné odvetvie je diverzifikované, od potravín, spracovania rýb, výroby železa a ocele až po sofistikovanejšie oblasti, ako sú dopravné zariadenia a textil.

Obchod a investície

Dynamika obchodu krajiny odhaľuje silný sklon k Číne, ktorá predstavuje 27, 5% vývozu, po ktorom nasledujú USA, Japonsko, Južná Kórea a Brazília. Tento obchodný model podčiarkuje globálny dopyt po primárnom vývoze Čile, ktorý zahŕňa meď, ovocie, rybie výrobky, papier a celulózu, chemikálie a víno. Naopak, jej dovozní partneri do značnej miery odzrkadľujú tento vzorec, pričom Čína a USA vedú a zdôrazňujú závislosť od ropných produktov, chemikálií a priemyselných strojov. Tieto obchodné vzťahy sú pre Čile kľúčové a sú základom veľkej časti jeho stratégií hospodárskeho rastu a rozvoja.

Infraštruktúra a rozvoj

Čile sa pýši 100% mierou elektrifikácie od roku 2016, čo je míľnik, ktorý potvrdzuje jeho úspechy v oblasti rozvoja. HDP na obyvateľa krajiny predstavoval v roku 2017 24 600 dolárov, čo odráža relatívne vysokú životnú úroveň v porovnaní s regionálnymi štandardmi. Tejto hospodárskej prosperite zodpovedá robustná sieť infraštruktúry, ktorá podporuje jej rozsiahle mestské a vidiecke obyvateľstvo. Dôraz na rozvoj však presahuje obyčajné ekonomické metriky a usiluje sa o vyvážený rast, ktorý zahŕňa environmentálnu udržateľnosť, sociálnu spravodlivosť a ekonomickú životaschopnosť.

Na záver, Čile je krajina veľkých kontrastov a prírodných krás, od rozmanitého podnebia a terénu až po bohatú kultúrnu tapisériu. Jeho strategická poloha spolu s významnými prírodnými zdrojmi položila základy dynamickej ekonomiky silne zameranej na rast založený na vývoze. So silným zameraním na udržateľný rozvoj a čoraz diverzifikovanejšou hospodárskou základňou je Čile dôkazom odolnosti a prosperity voči geografickým a hospodárskym výzvam.

Údaje o krajine

Kód krajiny CI
Región South America
Povrch 756102 km štvorcový
Pozemný povrch 743812 km štvorcový
Vodná plocha 12290 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 21.10%
Povrch lesa 21.90%
Najnižšia nadmorská výška Pacific Ocean 0 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky Nevado Ojos del Salado 6,880 m
HDP na obyvateľa $24,600 (2017 est.)