Objavovanie Guiney-Bissau: skrytý klenot v západnej Afrike

Úvod do Guiney-Bissau

Uhniezdená na západoafrickom pobreží, ohraničená severným Atlantickým oceánom, Guineou a Senegalom, Guinea-Bissau je krajina bohatá na kultúru, históriu a prírodné zdroje. S celkovou rozlohou 36 125 km štvorcových je to malý národ s rozmanitou geografiou, ktorá sa pohybuje od pobrežných plání až po regióny savany. Jeho pobrežie sa rozprestiera 350 km a predstavuje členitú krajinu ústia posiatu niekoľkými pobrežnými ostrovmi, vrátane pozoruhodného Arquipelago Dos Bijagos. Toto jedinečné prostredie robí z Guiney-Bissau nielen miesto úchvatných prírodných krás, ale aj krajinu s obrovským potenciálom pre trvalo udržateľný rozvoj.

Geografia a podnebie

Terén Guiney-Bissau je prevažne nízko položená pobrežná rovina, ktorá na východe stúpa do savany. Krajina sa môže pochváliť rozsiahlou sieťou riek a ústí riek, čo prispieva k jej významnej ploche vody, približne 8 005 km štvorcových. Podnebie je tropické, vyznačuje sa horúcou a vlhkou atmosférou. Rok sa delí na obdobie dažďov od júna do novembra v dôsledku juhozápadných vetrov a obdobie sucha od decembra do mája, ovplyvnené severovýchodnými harmatanskými vetrami. Tieto klimatické podmienky sú priaznivé pre rôzne poľnohospodárske činnosti a rozmanité ekosystémy.

Prírodné zdroje a poľnohospodárstvo

Guinea-Bissau je obdarená bohatstvom prírodných zdrojov vrátane rýb, dreva, fosfátov, bauxitu, ílu, žuly, vápenca a potenciálnych ropných ložísk. Poľnohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu v hospodárstve krajiny a zapája významnú časť obyvateľstva. V poľnohospodárskej krajine dominujú produkty ako ryža, kukurica, fazuľa, maniok, kešu orechy, arašidy a palmové jadrá. Napriek výzvam zostáva toto odvetvie základným kameňom hospodárstva Guiney-Bissau a prispieva k domácej spotrebe aj príjmom z vývozu.

Ekonomický prehľad

Hospodárstvo Guiney-Bissau je vo veľkej miere závislé od poľnohospodárstva a prírodných zdrojov. Obzvlášť pozoruhodné sú kešu orechy, ktoré slúžia ako hlavný vývozný produkt krajiny. Medzi ďalšie významné vývozy patria ryby, krevety a drevo. Priemyselný sektor sa zameriava predovšetkým na spracovanie poľnohospodárskych produktov spolu s výrobou piva a nealkoholických nápojov. Krajina však čelí ekonomickým prekážkam, pričom HDP na obyvateľa sa v roku 2017 odhaduje na 1 900 dolárov. Úsilie o diverzifikáciu hospodárstva a zlepšenie infraštruktúry zostáva rozhodujúce pre udržateľný rast.

Populácia a urbanizácia

V júli 2020 sa počet obyvateľov Guiney-Bissau odhadoval na 1 927 104. Približne 44,2% týchto obyvateľov žije v mestských oblastiach, pričom približne 600 000 ľudí žije v hlavnom meste Bissau. Rozloženie obyvateľstva je relatívne nerovnomerné, s výraznou koncentráciou v hlavnom meste a iných mestských centrách, takže vidiecke oblasti sú riedko osídlené. Úradným jazykom je portugalčina, čo odráža historické väzby krajiny ako bývalej portugalskej kolónie.

Výzvy a príležitosti

Napriek svojmu potenciálu čelí Guinea-Bissau mnohým výzvam vrátane politickej nestability, chudoby a nedostatočnej infraštruktúry. Elektrifikácia zostáva významným problémom, pričom sa odhaduje, že v roku 2017 nemali prístup k elektrickej energii 2 milióny ľudí. Napriek tomu má krajina nevyužité príležitosti, najmä pokiaľ ide o udržateľný rozvoj svojich prírodných zdrojov, podporu poľnohospodárskeho sektora a zlepšenie prístupu k energii. Vďaka spoločnému úsiliu vlády a medzinárodného spoločenstva môže Guinea-Bissau prekonať prekážky a dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a hospodársky rast.

Záver

Guinea-Bissau so svojou pozoruhodnou krajinou, bohatými prírodnými zdrojmi a živou kultúrou je dôkazom odolnosti a potenciálu západoafrických národov. Zatiaľ čo výzvy pretrvávajú, budúcnosť je prísľubom pre tento západoafrický národ, aby využil svoje poľnohospodárske, prírodné a ľudské zdroje pre prosperujúcu budúcnosť. Keďže svet sa snaží podporovať trvalo udržateľný rozvoj v celej Afrike, Guinea-Bissau ponúka cenné poznatky a príležitosti pre rast, vďaka čomu sa oplatí sledovať krajinu v nadchádzajúcich rokoch.

Údaje o krajine

Kód krajiny PU
Región Africa
Povrch 36125 km štvorcový
Pozemný povrch 28120 km štvorcový
Vodná plocha 8005 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 44.80%
Povrch lesa 55.20%
Najnižšia nadmorská výška Atlantic Ocean 0 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky unnamed elevation in the eastern part of the country 300 m
HDP na obyvateľa $1,900 (2017 est.)