Objavovanie Guyany: klenot na severnom pobreží Južnej Ameriky

Uhniezdená na severnom pobreží Južnej Ameriky, ohraničená severným Atlantickým oceánom a lemovaná Surinamom a Venezuelou, leží Guyana, krajina sviežich prírodných krás a bohatého kultúrneho dedičstva. Guyana sa rozprestiera na ploche 214 969 km štvorcových, s pôdou pokrývajúcou 196 849 km štvorcových a vodnými útvarmi tvoriacimi 18 120 km štvorcových, Guyana sa môže pochváliť rozmanitou geografiou od pobrežných plání až po zvlnené vysočiny a rozsiahle savany na juhu.

Geografické a klimatické podmienky

Terén Guyany je prevažne charakterizovaný prevažne zvlnenou vysočinou, s pozoruhodnou nízkou pobrežnou nížinou a južným regiónom označeným savanou. Krajina zdieľa pozemné hranice v celkovej dĺžke 2 933 km s Brazíliou (1 308 km), Surinamom (836 km) a Venezuelou (789 km) a má pobrežie tiahnuce sa 459 km, ktoré poskytuje nevyhnutný prístup k severnému Atlantickému oceánu. Napriek svojej blízkosti k rovníku má Guyana tropické podnebie, pričom teplo zmierňujú severovýchodné obchodné vetry. Zažíva dve hlavné obdobia dažďov, od mája do augusta a od novembra do januára, vďaka čomu sú jeho environmentálne podmienky ideálne pre rozmanité ekosystémy a poľnohospodárstvo.

Nadmorská výška v celej krajine sa líši, pričom najnižší bod je na úrovni mora pozdĺž Atlantického oceánu a jeho najvyššia nadmorská výška sa nachádza v Laberintos del Norte na hore Roraima, stúpa na 2 775 m. Táto topografická rozmanitosť uľahčuje bohatstvo prírodných zdrojov vrátane bauxitu, zlata, diamantov, tvrdého dreva, kreviet a rýb, ktoré sú kľúčové pre národné hospodárstvo a spôsob života.

Prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a priemysel

Guyanská ekonomika, bohatá na prírodné zdroje, výrazne profituje z ťažby bauxitu a zlata, spolu s diamantmi a cenným drevom. Poľnohospodársky sektor, ktorý využíva 8, 40% pôdy krajiny, produkuje cukrovú trstinu, ryžu, jedlé oleje, ako aj hospodárske zvieratá a morské plody, ako je hovädzie, bravčové, hydinové, krevety a ryby. Tieto sektory sú podporované odhadovaným počtom 1 430 kilometrov štvorcových zavlažovanej pôdy od roku 2012, čo zdôrazňuje význam poľnohospodárstva a súvisiacich odvetví, ako je mletie cukru a ryže, textil a nedávno ťažba dreva a zlata pre ekonomickú štruktúru krajiny.

Demografia a urbanizácia

S odhadovaným počtom obyvateľov 750 204 v júli 2020 Guyana vykazuje koncentrovaný demografický model, pričom väčšina jej obyvateľstva žije v hlavnom meste Georgetown a jeho okolí, najmä smerom na severovýchod. Ďalšie obývané regióny zahŕňajú oblasti pozdĺž rieky Berbice. Napriek tomu zostávajú rozsiahle oblasti krajiny riedko osídlené, čo odráža jej veľké plochy lesnej pôdy, ktoré pokrývajú 77, 40% územia a prispievajú k jeho bohatej biodiverzite. Okrem toho od roku 2020 žilo v mestských centrách iba asi 26, 80% obyvateľov, čo ilustruje prevažne vidiecku väčšinu.

Oficiálnym jazykom Guyany je angličtina, ktorá je odrazom jej koloniálnej histórie, uľahčuje komunikáciu a vzdelávanie medzi rôznymi etnickými skupinami. Jeho obyvatelia sú kolektívne známi ako Guyančania, čo odráža zmes kultúr a tradícií, ktoré obohacujú sociálnu krajinu národa.

Hospodársky výhľad

Guyanská ekonomika s HDP na obyvateľa vo výške 8 100 dolárov v roku 2017 je ovplyvnená širokou škálou prírodných zdrojov a poľnohospodárskou produktivitou. Medzi hlavných vývozných partnerov krajiny patria Kanada, Spojené štáty, Panama, Spojené kráľovstvo, Jamajka a Trinidad a Tobago. Kľúčový vývoz zahŕňa cukor, zlato, bauxit, oxid hlinitý, ryžu, krevety, melasu, rum a drevo. Naopak, jej najväčšími dovoznými partnermi sú Trinidad a Tobago, USA, Čína a Surinam, pričom dovoz pozostáva hlavne z manufaktúr, strojov, ropy a potravín. Táto dynamika obchodu podčiarkuje integráciu Guyany na svetový trh, pričom balansuje medzi vývozom zdrojov a dovozom priemyselného tovaru a potravín.

Miera elektrifikácie dosiahla do roku 2016 84,2 % celkovej populácie, čo naznačuje významný pokrok v rozvoji infraštruktúry a prístupe občanov k elektrickej energii. Tento pokrok podporuje kvalitu života obyvateľov Guyany a prevádzkové schopnosti ich priemyselných odvetví a podnikov.

Na záver, Guyumedana sa objavuje ako národ vynikajúcich prírodných krás, bohatých zdrojov a živej kultúry. Má jedinečnú polohu v severnej Južnej Amerike a čelí výzvam a príležitostiam typickým pre rozvojové krajiny, ktoré sa pohybujú medzi zachovaním svojej rozsiahlej prírodnej krajiny a podporou svojho hospodárskeho rozvoja. Keďže Guyana sa naďalej rozvíja a integruje do globálnej ekonomiky, jej najväčšie aktíva – rozmanité prostredia, zdroje a ľudia – budú hrať rozhodujúcu úlohu pri formovaní jej budúcnosti.

Údaje o krajine

Kód krajiny GY
Región South America
Povrch 214969 km štvorcový
Pozemný povrch 196849 km štvorcový
Vodná plocha 18120 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 8.40%
Povrch lesa 77.40%
Najnižšia nadmorská výška Atlantic Ocean 0 m
Najvyšší bod nadmorskej výšky Laberintos del Norte on Mount Roraima 2,775 m
HDP na obyvateľa $8,100 (2017 est.)