Očarujúci ostrov Aruba: komplexný prehľad

Zavedenie

Nachádza sa v srdci Karibského mora, severne od Venezuely, Aruba je krásny ostrovný štát, ktorý sa môže pochváliť rozlohou 180 kilometrov štvorcových. S celou svojou pevninou prístupnou a obklopenou majestátnymi karibskými vodami, Aruba nezdieľa pozemné hranice so žiadnou krajinou, čo zvyšuje jej odľahlé a pokojné lákadlo. Pobrežie ostrova s dĺžkou 68,5 km je vstupnou bránou k nedotknutým bielym piesočnatým plážam, ktoré podporujú jeho prosperujúci cestovný ruch. Poďme sa ponoriť hlbšie do toho, čo robí Arubu jedinečným karibským klenotom.

Geografia a podnebie

Aruba predstavuje krajinu, ktorá je prevažne rovinatá s niekoľkými kopcami, ktoré sa vyznačujú nedostatočnou vegetáciou. Tento terén prispieva k jedinečnej kráse ostrova a poskytuje ostrý kontrast k sviežim, zeleným snímkam, ktoré sa často spájajú s Karibskou oblasťou. Podnebie na Arube je tropické morské, čo znamená, že je tu malá sezónna teplotná výkyvnosť, čo zaisťuje teplé a slnečné počasie takmer po celý rok – ideálne pre turistov, ktorí hľadajú zimný únik.

Najvyšším bodom na ostrove je Ceru Jamanota, ktorý dosahuje nadmorskú výšku 188 metrov nad morom. Napriek svojej skromnej nadmorskej výške ponúka tento vrchol nádherný výhľad na ostrov a jeho okolie. Geografické zloženie a klimatické podmienky Aruby formovali jej prírodné zdroje, pričom najvýznamnejšie sú idylické biele piesočné pláže, ktoré podporujú jej odvetvie cestovného ruchu.

Prírodné zdroje a využívanie pôdy

Prírodné zdroje na ostrove sú zanedbateľné mimo jeho slávnych pláží. Pokiaľ ide o využívanie pôdy, len 11,10 % je určených na poľnohospodárske činnosti a iba 2,30 % je klasifikovaných ako lesná pôda. Terén a podnebie Aruby diktujú tieto percentá, pretože ostrovu chýbajú značné zrážky a orná pôda pre rozsiahle poľnohospodárske úsilie alebo rast lesov.

Poľnohospodárstvo a zavlažovanie

Hoci je poľnohospodárstvo na Arube obmedzené, zahŕňa produkciu aloe, hospodárskych zvierat a rýb. Vzhľadom na nedostatok vody nie je rozsah zavlažovanej pôdy na ostrove dobre zdokumentovaný, ale predpokladá sa, že je minimálny. Toto obmedzenie nebránilo duchu arubských poľnohospodárov, ktorí čo najlepšie využívajú svoje zdroje.

Populácia a urbanizácia

V júli 2020 sa počet obyvateľov Aruby odhadoval na 119 428. Distribúcia obyvateľov je výrazne vychýlená smerom k hlavnému mestu Oranjestad a San Nicolaas, pričom osady sa nachádzajú prevažne na menej hornatej západnej strane ostrova. Približne 43,70 % obyvateľstva žije v mestských oblastiach, čo poukazuje na relatívne vyvážené rozloženie medzi mestským a vidieckym životom.

Jazyk a národná identita

Úradnými jazykmi Aruby sú Papiamento, kreolský jazyk a holandčina, ktoré odrážajú koloniálnu históriu ostrova a rôzne kultúrne vplyvy. Bez ohľadu na jazyk majú Arubánci silný zmysel pre národnú identitu a hrdo sa označujú za Arubanov.

Hospodárstvo a priemysel

Chrbtovou kosťou ekonomiky Aruby je cestovný ruch, po ktorom nasledujú zariadenia na prekládku ropy a bankovníctvo. Podmanivé pláže, stabilné podnebie a pohostinná kultúra ostrova z neho urobili obľúbeného medzi medzinárodnými turistami. Okrem toho Aruba rozvinula priemyselné odvetvia okolo svojej strategickej polohy pre prekládku ropy a priaznivý bankový sektor, ktorý priťahuje zahraničné investície.

Obchod a elektrická energia

Pokiaľ ide o medzinárodný obchod, Aruba má rôznorodé vzťahy, vyváža predovšetkým do USA, Kolumbie, Venezuely, Holandska, Thajska a Panamy. Vývoz zahŕňa živé zvieratá, umenie, stroje a dopravné zariadenia. Naopak, väčšina dovozu pochádza z USA a Holandska so zameraním na stroje, rafinovanú ropu, chemikálie a potraviny.

Napriek pokroku bolo v roku 2012 bez elektriny približne 11 364 ľudí, čo predstavuje priestor na potenciálne zlepšenie infraštruktúry a verejných služieb, aby sa zabezpečilo, že celá populácia bude mať prospech z modernej občianskej vybavenosti.

Záver

Aruba je viac ako len ostrov v Karibiku; je to živý národ s bohatou kultúrou, robustnou ekonomikou a krásnou prírodnou krajinou. Jeho tropické morské podnebie, strategické ekonomické aktivity a príjemné obyvateľstvo z neho robia výnimočné miesto pre obyvateľov aj návštevníkov. Či už vás lákajú ekonomické možnosti alebo vás fascinujú prírodné krásy, Aruba ponúka malý kúsok raja pre každého.

Údaje o krajine

Kód krajiny AA
Región Central America
Povrch 180 km štvorcový
Pozemný povrch 180 km štvorcový
Vodná plocha 0 km štvorcový
Poľnohospodárska plocha 11.10%
Povrch lesa 2.30%
Najnižšia nadmorská výška n/a
Najvyšší bod nadmorskej výšky Ceru Jamanota 188 m
HDP na obyvateľa $37,500 (2017 est.)